سعید خلیلی, نویسنده در شرکت ساحل اتحاد

سیستم شناور پنل خورشیدی

سیستم شناور پنل خورشیدی

    Floating Photovoltaic System سیستم شناور پنل خورشیدی     مقدمه صنعت فتوولتائیک (PV) با ظرفیت نصب شده 230 گیگاوات در مقیاس جهانی به گسترش چشمگیری دست یافت، جایی که توسعه آن از اروپا به آسیا و ایالات متحده ...

پنل‌های خورشیدی شناور در ایران

پنل‌های خورشیدی شناور در ایران

انرژی خورشیدی مجموعه گسترده ای از صفحات خورشیدی شناور در دریاهای آرام، استخر های ذخیره آب و مخازن پشت سد می تواند انرژی خورشیدی نامحدودی را برای کشورهای پرجمعیت با مصرف برق بالا از جمله ایران فراهم کند. طبق تحقیقات ...

سیستم فتوولتائیک شناور

سیستم فتوولتائیک شناور

سیستم فتوولتائیک شناور مقدمه سیستم فتوولتائیک شناور (pv) با ظرفیت نصب شده 230 گیگاوات، توسعه چشمگیری در سال های اخیر داشته است. قابلیت نصب آسان و فناوری نیمه هادی به عنوان عواملی برای رشد فناوری PV می باشد. یکی از ...