سعید خلیلی, نویسنده در شرکت ساحل اتحاد

پنل‌های خورشیدی شناور در ایران

پنل‌های خورشیدی شناور در ایران

انرژی خورشیدی مجموعه گسترده ای از صفحات خورشیدی شناور در دریاهای آرام، استخر های ذخیره آب و مخازن پشت سد می تواند انرژی خورشیدی نامحدودی را برای کشورهای پرجمعیت با مصرف برق بالا از جمله ایران فراهم کند. طبق تحقیقات ...

سیستم فتوولتائیک شناور

سیستم فتوولتائیک شناور

سیستم فتوولتائیک شناور مقدمه سیستم فتوولتائیک شناور (pv) با ظرفیت نصب شده 230 گیگاوات، توسعه چشمگیری در سال های اخیر داشته است. قابلیت نصب آسان و فناوری نیمه هادی به عنوان عواملی برای رشد فناوری PV می باشد. یکی از ...