دسته بندی نشده

سیستم شناور پنل خورشیدی

سیستم شناور پنل خورشیدی

    Floating Photovoltaic System سیستم شناور پنل خورشیدی     مقدمه صنعت فتوولتائیک (PV) با ظرفیت نصب شده 230 گیگاوات در مقیاس جهانی به گسترش چشمگیری دست یافت، جایی که توسعه آن از اروپا به آسیا و ایالات متحده ...

قیمت گالن 20 لیتری

قیمت گالن 20 لیتری

 قیمت گالن 20 لیتری و پارامتر های  موثر در قیمت خرید گالن 20 لیتری باتوجه به اهمیت موضوع بسته بندی در صنایع گوناگون از قبیل غذایی و شیمیایی و تاریخچه بسته بندی محصولات در ظروف پلاستیکی که از سال های ...