به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد؛ رئیس برق پتروشیمی مهاباد و همکارانش پس از شش ماه تحقیق...

بیشتر بخوانید