نخستین نیروگاه خورشیدی شناور ایران در مهاباد

نخستین نیروگاه خورشیدی شناور ایران در مهاباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد؛ رئیس برق پتروشیمی مهاباد و همکارانش پس از شش ماه تحقیق موفق شدند نیروگاه خورشیدی شناور را عملی کنند. این پروژه با همکاری شرکت ساحل اتحاد توسط شناور های مخصوص پنل خورشیدی به انجام رسیده است. مهندس نعمتی گفت: 80درصد امکانات این...
نوشته تستی 2

نوشته تستی 2

رخی از پزشکان از دیسپورت و بوتاکس زیر چشم برای صاف کردن ظاهر خطوط استفاده می‌کنند و نتایج خوبی نیز گزارش شده است، در حالی که بعضی دیگر از تزریق‌کنندگان به دلیل خطرات مشاهده‌شده، مانند افتادگی و کیسه‌ای شدن پلک پایین و دشواری در پلک زدن، از این روش استفاده نمی‌کنند....
نوشته تستی 3

نوشته تستی 3

رخی از پزشکان از دیسپورت و بوتاکس زیر چشم برای صاف کردن ظاهر خطوط استفاده می‌کنند و نتایج خوبی نیز گزارش شده است، در حالی که بعضی دیگر از تزریق‌کنندگان به دلیل خطرات مشاهده‌شده، مانند افتادگی و کیسه‌ای شدن پلک پایین و دشواری در پلک زدن، از این روش استفاده نمی‌کنند....